Belangrijke informatie zorgverzekering ONVZ

ONVZlogo.png

ONVZ staat bekend om zijn vrije zorgkeuze en betaalde tot afgelopen jaar nog 100% van de ingediende fysiotherapie factuur. Voor 2024 hebben zij echter een maximum aan het te vergoeden tarief gesteld binnen de fysiotherapie. Deze tarieven zijn ongeveer gelijk aan de lage tarieven die andere verzekeraars aanbieden bij een contract.

 

ONVZ heeft dit niet aan zijn leden gecommuniceerd en ook niet aan ons als fysiotherapeuten. Dat maakt dat wij dit pas nu aan jullie kunnen vertellen. Dit betekent dat de facturen die je indient bij ONVZ vergoed worden tot dit maximumbedrag. Hierdoor zal je zelf een percentage van de behandeling moeten betalen. 

Door dit nu te communiceren, geven we je de mogelijkheid om te kijken of je over zou willen stappen naar een verzekering waar wij wel een contract mee hebben of dat je bij ONVZ blijft en daarbij bewust bent dat een deel van onze factuur voor eigen rekening is. 

Per verzekeringssoort van ONVZ (vrije keuze, bewuste keuze en VVAA die onder ONVZ valt) gelden er andere tarief-vergoedingen. Op de site van ONVZ kun je zien welke vergoeding dit zal zijn. 


Op onze site kun je onze nieuwe tarieven van 2024 vinden. Dit zijn de tarieven van vorig jaar gecorrigeerd met 5% inflatie: https://www.praktijk-wittevrouwen.nl/tarieven
De tarieven die wij zelf berekenen zijn hoger dan wat de zorgverzekeraars vergoeden. Ook wij proberen onze zorg kwalitatief hoog en toegankelijk te houden, dit kunnen wij alleen als wij de kosten van personeel, huisvesting en gas/electra kunnen blijven betalen. Dit is met de huidige tarieven zeer moeilijk. 

We hopen je volgend jaar weer te mogen voorzien van goede mensgerichte zorg!
Voor vragen kun je contact opnemen met de praktijk op [email protected].

Neem contact met ons op.

Maak een afspraak