Opleiding Somatic Experiencing

Somatic experiencing.jpeg

In het najaar van 2023 zijn onze psychosomatisch fysiotherapeuten Marjet Berkenbosch-Hengeveld en Mirthe Engels gestart met de 3-jarige opleiding tot Somatic Experiencing® Practitioner.

In de opleiding Somatic Experiencing® Practitioner (SEP) leer je met behulp van de traumaverwerkingsmethode van Peter Levine te werken aan fysieke en psychologische symptomen van stress, shock en trauma.

Somatic Experiencing® richt zich op het alsnog afronden van de natuurlijke reacties op ingrijpende gebeurtenissen en het begrijpelijk maken van gevoelens van onmacht en wanhoop. Door onverwerkte traumatische ervaringen raakt het natuurlijke ritme, de regulatie van het zenuwstelsel, verstoord. De veerkracht neemt af. Dit kan leiden tot allerlei fysieke, emotionele en psychische klachten. Door het integreren van die opgeslagen overlevingsenergie herstel je de van oorsprong aanwezige vitaliteit en veerkracht.

De opleiding tot SEP is een kopstudie; na de opleiding kun je de principes van SE binnen je eigen werkveld toepassen. Een mooie aanvulling voor de psychosomatische fysiotherapie, waarin we werken met de wisselwerking tussen lichaam en geest.

In deze lichaamsgerichte traumatherapie zullen we ons richten op het integreren van somatische ervaringen (Somatic Experiencing®), die een gevoel van veiligheid binnenin jezelf en je lichaam doen ontwikkelen, wat cruciaal is voor heling.

Dit proces omvat:
 

  • Grondingstechnieken en oriënteren in het hier & nu: het gebruik van de adem, zintuigen en zachte bewegingen die je verbinden met je lichaam, wat stabiliteit en veiligheid biedt.
  • Lichaamsbewustzijn opbouwen: aandacht besteden aan lichamelijke gewaarwordingen die de emotionele en fysiologische staat aangeven en deze lezen en begrijpen, essentieel voor interne veiligheid. 
  • Hulpbronnen: het identificeren van interne sterke punten en externe ondersteuningssystemen die comfort en stabiliteit bieden. 
  • Pendulatie en titratie: in kleine stapjes de aandacht afwisselen tussen trauma en comfort, traumatische herinneringen zorgvuldig in het zenuwstelsel verwerken om her-traumatiseren te voorkomen. 
  • Het creëren van een ‘container’ voor emoties: leren emoties te reguleren zonder overweldigd te raken, ze op een veilige en beheersbare manier te ervaren.
  • Integratie een zelfregulatie: het ontwikkelen van het vermogen om jezelf te kalmeren en emoties te reguleren.
  • Empowerment en keuzevrijheid: het verkrijgen van een gevoel van controle en veiligheid door het kunnen kiezen en uitvoeren van acties die het welzijn ondersteunen.
     

Deze reis is een zacht en geleidelijk proces, respecteert het tempo en de capaciteit van elk individu en leidt het zenuwstelsel naar evenwicht en veerkracht. Vraag Marjet of Mirthe als je hier meer van wilt weten of ervaren 😊
 

Neem contact met ons op.

Maak een afspraak